Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3184/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định ưu đãi miễn giảm thuế TNDN của Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu Việt Nam

Số hiệu: 3184/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3184/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1287/CT-TTr2 ngày 30/6/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc xác định ưu đãi miễn giảm thuế TNDN của Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003, Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế TNDN, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 và công văn số 14300/BTC-TCT ngày 10/11/2005 hướng dẫn cụ thể thêm một số nội dung về thuế TNDN.

Thông tư số 128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC nêu trên được áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2004. Vì vậy, việc xác định ưu đãi miễn giảm thuế TNDN từ năm 2004 đối với doanh nghiệp được thực hiện thống nhất theo đúng hướng dẫn tại các văn bản nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết để xác định ưu đãi thuế về TNDN đối với Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu Việt Nam./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3184/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định ưu đãi miễn giảm thuế TNDN của Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.309
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125