Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3154/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 19/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3154/TCT-CS
V/v trả lời đối thoại DN

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

Ông Nguyễn Văn Châu
(Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam)

 

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Văn Châu – Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam nêu tại hội nghị đối thoại với Người nộp thuế năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Có thể xem xét giảm thuế TNDN đối với tổ chức, doanh nghiệp tư vấn kỹ thuật trong bối cảnh giá tư vấn (do nhà nước ban hành) còn thiếu những yếu tố chi phí. Những yếu tố này hạn chế Doanh nghiệp tư vấn phát triển. Đây là khó khăn lớn nhất của các tổ chức, Doanh nghiệp tư vấn kỹ thuật?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế TNDN quy định một số ngành nghề cụ thể được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN như sau:

- Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực: Công nghệ cao theo quy định của pháp luật, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm.

- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và Quỹ tín dụng nhân dân.

Đồng thời được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với các doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại các địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008.

Như vậy, theo quy định tại Luật thuế TNDN năm 2009 và Nghị định của Chính phủ chỉ tập trung ưu đãi vào Doanh nghiệp mới thành lập có dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn khó khăn và một số ngành, lĩnh vực quan trọng theo chính sách phát triển của Nhà nước trong giai đoạn mới.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật hiện nay trong các văn bản pháp luật hiện hành chưa có quy định là được ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để ông Nguyễn Văn Châu – Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ TTHT;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3154/TCT-CS ngày 19/08/2010 trả lời đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.437

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!