Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3150 TCT/NV4 ngày 28/08/2003 của Tổng cục thuế về việc nộp thu sử dụng vốn của Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam

Số hiệu: 3150TCT/NV4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3150 TCT/NV4
V/v nộp thu sử dụng vốn của Tổng Công ty thuỷ sản Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6917/CT-NLTS ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc tính thu sử dụng vốn đối với Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 1999 sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/CP ngày 3 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ thì: Khoản tiền sử dụng vốn ngân sách nhà nước được lấy từ nguồn lợi nhuận thực hiện của doanh nghiệp sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; Điều 8 Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thì: “Cơ sở kinh doanh nhập thu nhập do cơ sở điều kiện nhận góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế chia cho (sau khi đã nộp thuế) thì không phải nộp thuế TNDN đối với khoản thu nhập đó nhưng phải gộp vào phần thu nhập sau thuế để xác định thuế thu nhập bổ sung”.

Theo biên bản kiểm tra quyết toán của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thì hoạt động kinh doanh năm 1999 của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam có thu nhập (bao gồm thu nhập tại Văn phòng Tổng Công ty và thu nhập được chia từ hoạt động liên doanh liên kết), kể cả sau khi đã bù trừ tổng số lỗ của hoạt động kinh doanh chính thì vấn có lãi. Do đó, Tổng Công ty thủy sản Việt Nam phải nộp tiền sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

 

 

K/T.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3150 TCT/NV4 ngày 28/08/2003 của Tổng cục thuế về việc nộp thu sử dụng vốn của Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.020
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177