Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3126/TCHQ-TXNK về Thông tư hướng dẫn quy định về thuế đối với liên doanh Vietsovpetro do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3126/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 30/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3126/TCHQ-TXNK
V/v Thông tư hướng dẫn quy định về thuế đối với liên doanh Vietsovpetro

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3058/TCT-DNL ngày 23/06/2011 của Tổng cục Thuế đề nghị tham gia ý kiến (lần 2) về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn quy định về thuế đối với Liên doanh Vietsovpetro. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 2224/TCHQ-TXNK ngày 17/05/2011 của Tổng cục Hải quan về việc tham gia ý kiến lần 1 vào Dự thảo Thông tư nêu trên. Trên cơ sở rà soát dự thảo Thông tư do Tổng cục Thuế gửi lấy ý kiến lần 2, về cơ bản Tổng cục Hải quan nhất trí với Dự thảo Thông tư. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung sau:

1. Đề nghị làm rõ khái niệm: Giá bán dầu thô theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng và giá dầu thô không được bán theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng để có cơ sở khi xác định trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu.

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu là giá bán tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng (giá FOB).

2. Điều 11: Theo Hiệp định liên Chính phủ về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí ở Việt Nam trong khuôn khổ liên doanh Việt-Nga thì việc bán dầu thô từ mỏ khai thác vào thị trường nội địa Việt Nam không coi là quan hệ xuất, nhập khẩu (khác so với quy định trước đây tại Thông tư 98/TT-BTC ngày 20/05/2009 của Bộ Tài chính). Vì vậy, tại Điều 11 đề nghị Tổng cục Thuế bổ sung để làm rõ hơn nội dung này, cụ thể: “Toàn bộ ….., khi xuất khẩu ra nước ngoài thuộc diện chịu thuế xuất khẩu”.

3. Điều 13: Đề nghị bổ sung quy định về kê khai, xác định trị giá tính thuế, nộp thuế xuất khẩu cho trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan chưa có giá chính thức để kê khai theo hướng dẫn chiếu thực hiện theo điều 11 mục I chương II Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

4. Điều 26: Dự thảo Thông tư quy định “trường hợp từ ngày 01/01/2011 đến ngày Thông tư có hiệu lực thi hành Liên doanh kê khai nộp NSNN… khác với hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện điều chỉnh lại…”, quy định như vậy có được hiểu là doanh nghiệp được hoàn lại thuế đã nộp đối với dầu thô khai thác từ lô 09.1 trước khi Thông tư này có hiệu lực hay không? Nếu có, đề nghị quy định rõ điều kiện, thủ tục hồ sơ để thực hiện.

Trên đây là ý kiến tham gia của Tổng cục Hải quan, kính chuyển Tổng cục Thuế tổng hợp để trình Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3126/TCHQ-TXNK về Thông tư hướng dẫn quy định về thuế đối với liên doanh Vietsovpetro do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.870

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241