Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3121 TCT/NV2 ngày 25/08/2003 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế GTGT

Số hiệu: 3121TCT/NV2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 25/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3121 TCT/NV2
V/v Nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

 

Kính gửi:  
Đồng kính gửi:  

- Công ty xây dựng công trình giao thông 810
- Cục thuế tỉnh Sơn La
- Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 486/TCKT ngày 02 tháng 8 năm 2003 của Công ty xây dựng công trình giao thông 810 về việc nộp 1% thuế GTGT công trình XDCB, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục II phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính đã quy định “Trường hợp các cơ sở xây dựng, lắp đặt có tổ chức các đơn vị phụ thuộc không có từ cách pháp nhân như: tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trình thực hiện xây lắp các công trình ở địa phương khác (tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương) nơi cơ sở trụ sở chính không kê khai xác định được thuế GTGT đầu vào, thuế đầu ra, thuế phải nộp theo quy định thì đơn vị xây dựng, lắp đặt hoặc cơ sở chính phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình, hạng mục công trình theo tỷ lệ bằng 1% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình chưa có thuế GTGT. Cơ sở xây dựng, lắp đặt có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính”.

Theo đó, trường hợp Công ty xây dựng công trình Giao thông 810 có trụ sở chính tại Hà Nội trúng thầu và tổ chức đơn vị phụ thuộc thi công công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Km 297 - Km 311 thuộc địa bản tỉnh Sơn La tì đơn vị phải kê khai và nộp thuế GTGT tại Cục thuế Sơn La theo tỉ lệ 1% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình; số thuế GTGT nộp tại Cục thuế Sơn La được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi Công ty kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ với Cục thuế Hà Nội.

Cục thuế thành phố Hà Nội, Cục thuế tỉnh Sơn La hướng dẫn Công ty xây dựng công trình giao thông 819 kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế GTGT theo hướng dẫn nêu trên.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Thị Cúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3121 TCT/NV2 ngày 25/08/2003 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.029
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202