Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3111/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3111/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Huy Trường
Ngày ban hành: 31/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3111/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 1316/CT-TNCN ngày 15/07/2009 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang hỏi về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với trường hợp hai bên có quyền sử dụng đất, hợp đồng đổi quyền sử dụng với nhau không xác định giá trị thanh toán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 5 điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thuộc đối tượng phải nộp thuế TNCN, trừ các trường hợp được miễn thuế theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6 điều 4.

Tại khoản 3 mục II, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân đã hướng dẫn cụ thể cách xác định thu nhập tính thuế đối với từng trường hợp chuyển nhượng cụ thể, việc áp dụng thuế suất và cách tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

Căn cứ vào các quy định trên đây, trường hợp hai bên có quyền sử dụng đất, hợp đồng đổi quyền sử dụng với nhau không xác định giá trị thanh toán thì từng cá nhân phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại tiết b điểm 3.5.2 mục II phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban: PC, CST;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QL THUẾ TNCN
Nguyễn Huy Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3111/TCT-TNCN ngày 31/07/2009 về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.501

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.232.99