Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3103/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng tiền thuế TNDN được miễn giảm

Số hiệu: 3103/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3103/TCT-PCCS
V/v:Sử dụng tiền thuế TNDN được miễn giảm 

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 8640/CT-HTr ngày 4/7/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc sử dụng tiền thuế TNDN được miễn giảm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 499 TC/TCDN ngày 16/1/2002 của Bộ Tài chính về việc quản lý hạch toán Khoản thuế TNDN được miễn giảm tại các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu có hướng dẫn: "Toàn bộ số thuế TNDN được miễn giảm của các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 và Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ đều được dùng để bổ sung tăng nguồn vốn của công ty theo tỷ lệ góp vốn của các cổ đông".

Hiện nay do chưa có văn bản nào thay thế hướng dẫn việc hạch toán Khoản thuế TNDN được miễn giảm tại các doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành Công ty cổ phần do vậy trường hợp Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 có số thuế TNDN được miễn giảm thì số thuế miễn giảm này được dùng để bổ sung tăng nguồn vốn của công ty theo tỷ lệ góp vốn của các cổ đông. Việc sử dụng các Khoản tiền miễn giảm thuế này thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 499 TC/TCDN nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3103/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng tiền thuế TNDN được miễn giảm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.308
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125