Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3099/TCHQ-TXNK vướng mắc về thanh khoản hoàn thế, không thu thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3099/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 21/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3099/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về thanh khoản hoàn thế, không thu thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần thủy sản NTSF.
(Khu Công nghiệp Thốt Nốt, Cần Thơ)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 233/NTSF ngày 22/5/2012 của Công ty Cổ phần Thủy sản NTSF về việc vướng mắc thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với bộ hồ sơ thanh khoản, xét hoàn thuế doanh nghiệp đã xuất trình đầy đủ chứng từ thanh toán qua ngân hàng: trường hợp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế của doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ quy định hiện hành và hồ sơ không thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau được nêu tại khoản 3 Điều 128 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

2. Đối với bộ hồ sơ thanh khoản, xét hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau nhưng doanh nghiệp chưa xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến hạn thanh toán trên hợp đồng hoặc phụ kiện hợp đồng thì thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 132 Thông tư số 194/2010/TT-BTC. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng hoặc phụ kiện hợp đồng mà doanh nghiệp xuất trình được chứng từ thanh toán thì hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế vẫn thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

3. Đối với bộ hồ sơ thanh khoản, xét hoàn thuế còn nợ chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế mà một phần hàng hóa xuất khẩu đã có chứng từ thanh toán và một phần hàng hóa xuất khẩu chưa có chứng từ thanh toán tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan hoàn thuế thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2398/TCHQ-TXNK ngày 17/5/2012 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thủy sản NTSF được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Cần Thơ (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3099/TCHQ-TXNK vướng mắc về thanh khoản hoàn thế, không thu thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116