Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3096 TCT/NV5 ngày 16/08/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc phân bổ các chi phí trước hoạt động

Số hiệu: 3096TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3096 TCT/NV5
V/v: phân bổ các chi phí trước hoạt động

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thủy tinh   San Miguel Yamamura Hải Phòng

- Cục thuế thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 60/SMYHG-TCT đề ngày 08/8/2002 của Công ty TNHH Thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng về việc phân bổ đối với các chi phí phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, thì mọi khoản chi phí thực tế mà Công ty đã chi ra phù hợp với quy định tại Điều 4.2 và Điều 5.2 của Bản chế độ này được xác định là tài sản cố định vô hình, và Công ty được xác định thời gian sử dụng trong khoảng thời gian từ 5 đến 40 năm theo quy định tại Điều 16 Bản chế độ này.

Căn cứ loại tài sản cố định vô hình nêu trên phải thực hiện trích khấu hao theo đúng quy định tại Điều 20 của Bản chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC nêu trên và mức trích khấu hao tài sản cố định vô hình này Công ty được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng biết và đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục thuế thành phố Hải Phòng để được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện.

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3096 TCT/NV5 ngày 16/08/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc phân bổ các chi phí trước hoạt động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.524
DMCA.com Protection Status