Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3080/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất đối với hộ nghèo do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3080/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3080/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất đối với hộ nghèo

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời Công văn số 2555/CT-THNVDT ngày 14/5/2008 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về áp dụng chuẩn nghèo tính giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình nghèo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điều 1 Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 8/7/2005 của Chính phủ ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010 quy định:

“1. Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng (2.400.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.

2. Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 260.000 đồng/người/tháng (dưới 3.120.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo”.

- Tại Điều 2 Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg quy định: “Các Bộ, ngành có liên quan bổ sung, sửa đổi chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo theo chuẩn nghèo mới quy định tại Điều 1 Quyết định này”.

- Tại khoản 2, Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 07/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: “2. Giảm 50% tiền sử dụng đất đối với đất trong hạn mức đất ở được giao của hộ gia đình nghèo. Việc xác định hộ gia đình nghèo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định”.

Căn cứ quy định nêu trên, chuẩn nghèo làm căn cứ giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp đối với hộ gia đình nghèo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định, trên cơ sở chuẩn nghèo Chính phủ quy định. Trường hợp UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định chuẩn nghèo cao hơn chuẩn nghèo Chính phủ quy định thì việc giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình nghèo áp dụng theo mức chuẩn nghèo Chính phủ quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; CST, QLCS;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3080/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất đối với hộ nghèo do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.196

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36