Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3075/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xin chấp thuận về mặt nguyên tắc đối với ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp kỹ thuật cao

Số hiệu: 3075/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3075/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN 

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH công nghiệp  BROTHER Việt Nam

Trả lời văn thư đề ngày 29/6/2006 của Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt Nam xin chấp thuận về mặt nguyên tắc đối với ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp kỹ thuật cao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc xem xét áp dụng thuế suất thuế TNDN, thời gian áp dụng và các ưu đãi về miễn, giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ kỹ thuật cao được căn cứ vào giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ kỹ thuật cao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Trường hợp Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt Nam hiện nay đang trong quá trình xây dựng cơ bản (dự kiến đến tháng 2/2007 mới đi vào hoạt động), chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ kỹ thuật cao vì vậy chưa được hưởng ưu đãi về thuế suất, thời gian áp dụng và các ưu đãi về miễn giảm thuế theo quy định tại Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 05/4/2004 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hải Dương;
- BQL các KCN tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3075/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xin chấp thuận về mặt nguyên tắc đối với ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp kỹ thuật cao

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.298

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41