Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3060 TCT/PCCS ngày 20/09/2004 của Tổng cục thuế về việc giải đáp c/s thuế TNDN

Số hiệu: 3060TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3060 TCT/PCCS
V/v giải đáp c/s thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang

 

Trả lời công văn số 62/CT-NVT ngày 4/2/2004 của Cục thuế tỉnh Tuyên Quang hỏi về  việc giải đáp chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

1) Đối với doanh nghiệp thành lập từ trước năm 2003 (không có giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư ) đang hưởng ưu đãi về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Tiết a, Điểm 1, Mục I Phần D Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính thì sang năm 2004 nếu doanh nghiệp vẫn còn thời gian ưu đãi thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC .

2. Hợp tác xã chuyển đổi và thành lập mới sau ngày Luật HTX có hiệu lực thi hành đang được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 44/1999/TT-BTC ngày 26/4/1999 nếu sang năm 2004 đơn vị vẫn còn thời gian ưu đãi thì đơn vị tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian ưu đãi còn lại như sau:

+ Về thuế suất: thời gian ưu đãi còn lại = thời gian ưu đãi về thuế suất theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC trừ (-) thời gian Hợp tác xã được áp dụng thuế suất ưu đãi từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh đến ngày 1/1/2004.

+ Về miễn giảm thuế: Thời gian ưu đãi còn lại = thời gian ưu đãi về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC trừ (-) thời gian hợp tác xã đã được miễn giảm thuế kể từ khi bắt đầu có thu nhập chịu thuế đến ngày 1/1/2004.

3) Kể từ ngày 1/1/2004, những cơ sở kinh doanh mới thành lập nếu đáp ứng được các điều kiện ưu đãi theo quy định tại Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC thì doanh nghiệp không cần phải có giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Doanh nghiệp tự xác định mức ưu đãi về thuế phù hợp với các điều kiện ưu đãi mà đơn vị đáp ứng được theo quy định tại Mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3060 TCT/PCCS ngày 20/09/2004 của Tổng cục thuế về việc giải đáp c/s thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.034

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113