Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3037/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động truyền hình

Số hiệu: 3037/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3037/TCT-DNNN
V/v: Thuế đối với dịch vụ quảng cáo của Đài PTTH

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 128/PTTH ngày 12/5/2006 của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Nghệ An v/v chính sách thuế đối với hoạt động truyền hình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 13/6/2006 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 79/2002/QĐ-BTC về việc công bố Danh Mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực pháp luật, bị bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế. Theo đó, Thông tư số 03/2000/TT-BTC ngày 10/1/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu quảng cáo của ngành truyền hình đến ngày 31/12/2001 hết hiệu lực thi hành. Đài phát thanh truyền hình Nghệ An thực hiện nộp thuế và các Khoản thu khác theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Tổng cục Thuế trả lời để Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Nghệ An được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Nghệ An;
- Vụ PC, Vụ CST, HCSN;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3037/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động truyền hình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.404
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37