Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3021/TCT-CS về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3021/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3021/TCT-CS
V/v lập hóa đơn GTGT đối với hoạt động cung cấp dịch vụ

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 11466/CT-TTr ngày 11/05/2011 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn GTGT với hoạt động cung cấp dịch vụ của Công ty Plastics Machinery Việt Nam (Công ty PMV), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 11466/Ct-TTr nêu trên thì chưa có đầy đủ căn cứ, thông tin để hướng dẫn về việc lập hóa đơn GTGT đối với dịch vụ bảo hành, lắp đặt, sửa chữa. . . của Công ty PMV cho khách hàng tại Việt Nam.

Hoạt động bán máy móc, thiết bị của Công ty Plastics Machinery Singapore (Công ty PMS) cho khách hàng kèm theo dịch vụ lắp đặt, bảo hành. . . tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ vào hoạt động cung cấp dịch vụ của Công ty PMV để xác định các khách hàng đã ký hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị với Công ty PMS hay với Công ty PMV. Trên cơ sở đó, xác định nghĩa vụ về thuế của Công ty PMV và Công ty PMS đối với các hợp đồng đã ký./.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT; PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3021/TCT-CS về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.403

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89