Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3018/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3018/TCT-KK
V/v cấp mã số thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng
thương mại cổ phần Nhà Hà Nội
(Đ/c: Số 2C Vạn Phúc - Phường Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 141/CV/HBBS ngày 16/06/2008 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội về việc cấp mã số thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế:

- Điểm 3.3.c phần I quy định:

“… Các đơn vị trực thuộc không phân biệt hình thức hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc đều được cấp mã số thuế 13 số”

- Điểm 7.6 Mục I Phần II quy định:

“Chi nhánh khi mở thêm đơn vị trực thuộc thì đơn vị chủ quản của Chi nhánh làm thủ tục kê khai đăng ký bổ sung danh sách đơn vị trực thuộc. Đơn vị trực thuộc mới được cấp mã số thuế 13 chữ số theo mã số thuế của đơn vị chủ quản”

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội là đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (theo Điều 1 Quyết định số 1089/2005/HBB-QĐ ngày 02/8/2005 của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội) thì công ty thuộc đối tượng được cấp mã số thuế 13 số.

Khi Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội thành lập các chi nhánh trực thuộc thì đơn vị chủ quản là Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội phải làm thủ tục kê khai đăng ký bổ sung danh sách đơn vị trực thuộc theo quy định, và chi nhánh sẽ được cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3018/TCT-KK ngày 11/08/2008 về việc cấp mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.504

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.24.113