Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2987/TCT-CS về việc thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2987/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2987/TCT-CS
V/v thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất.

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được một số công văn của đơn vị kiến nghị về việc thực hiện chính sách thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 10, Điều 14, Điều 15 chương III Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003; Điều 10, Điều 14, Điều 15 Chương III Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định việc thực hiện thu thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền thuê đất.

Ngày 19/6/2008, Bộ Tài chính có công văn số 7074/BTC-TCT gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong đó nêu rõ: Trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng có cho thuê đất, cơ sở hạ tầng trên đất trong đó có hoạt động chuyển quyền thuê đất phát sinh thu nhập thì thu nhập từ hoạt động này phải thực hiện nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền thuê đất theo quy định hiện hành.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành để hướng dẫn đơn vị thực hiện nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền thuê đất theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu còn có vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời để Tổng cục Thuế trình các cấp có thẩm quyền nghiên cứu giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH AMATA;
- Công ty LOTECO;
- Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2987/TCT-CS về việc thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.213

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155