Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2951/UB-CN về việc thực hiện các luật thuế trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2951/UB-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Huấn
Ngày ban hành: 02/08/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2951/UB-CN
V/v thực hiện các luật thuế trên địa bàn TP.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 1991

 

Kính gởi :

- Cục thuế thành phố
- UBND các quận, huyện
- Các sở ban ngành TP.

 

Sau khi triển khai thực hiện các luật thuế trên địa bàn (tháng 10/1990) đến quý I/1991 các đơn vị sản xuất kinh doanh thành phố, nhất là khu vực quốc doanh đã gặo rất nhiều khó khăn. Thành phố đã kịp thời báo cáo kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được Trung ương chỉ đạo giải quyết.

- Trước tình hình đó, Thường trực Thành uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố đã họp để giải quyết các vấn đề kinh tế cấp bách của thành phố, trong đó có vấn đề thuế và Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành thông báo 59/TB-UB ngày 17 tháng 5 năm 1991.

Nay, sau khi làm việc với Hội đồng Bộ trưởng và theo chỉ đạo của Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Tài chánh sẽ vào làm việc tiếp với thành phố để giải quyết các kiến nghị của thành phố và chuẩn bị trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp tháng 7/1991. Đồng thời Hội đồng Bộ trưởng vừa ban hành quyết định 203/HĐBT ngày 29 tháng 6 năm 1991 quy định một số điểm trong việc thi hành các luật thuế;

Để đảm bảo thi hành thống nhất các luật thuế trên địa bàn thành phố; Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo vấn đề này như sau:

1/ Thu hồi các điểm nói về thuế đã nêu trong thông báo số 59/TB-UB ngày 17 tháng 5 năm 1991 của UBND thành phố.

2/ Đối với các ngành, các đơn vị thật sự có khó khăn và để duy trì sản xuất kinh doanh, Cục thuế thành phố tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định chế độ tạm thu và vận dụng chánh sách miễn giảm trong khi chờ quyết định sửa đổi của trung ương.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- HĐBT-Bộ TC-Tổng cục thuế ‘để báo cáo’
-TT/TU-TT.HĐND/TP-UBND.TP
-VP/TU-Viện KSND/TP
- VPUB (LĐ, các Tổ)
- Lưu

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Văn Huấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2951/UB-CN về việc thực hiện các luật thuế trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.642
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.209.201