Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 290/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc Chính sách miễn thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 290/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 290/TCT-TS
V/v: Chính sách miễn thu tiền sử dụng đất  

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời Công văn số 1483/CT-TTHT ngày 4/12/2006 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh v/v miễn tiền sử dụng đất đối với trường hợp di dời tái định cư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định miễn tiền sử dụng đất: "…; đất để xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai".

- Tại tiết b, điểm 2, mục II, phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất: "Đất giao để xây dựng nhà ở theo dự án phục vụ cho người di dời do thiên tai; người được giao đất ở mới theo dự án di dời được miễn nộp tiền sử dụng đất, khi đất ở tại nơi phải di dời (nơi đi) không được bồi thường, được hỗ trợ di chuyển (nếu có)".

Theo đó, trường hợp các hộ gia đình, cá nhân phải di dời nếu do bị ngập lụt tại 04 ấp đảo khu vực lòng hồ Dầu Tiếng tại huyện Dương Minh Châu nếu không được bồi thường đất, hỗ trợ đất (theo quy định của pháp luật về bồi thường đất, hỗ trợ đất) tại nơi di dời và được giao đất để xây dựng nhà ở tại Dự án di dời tái định cư 04 ấp đảo khu vực lòng hồ Dầu Tiếng tại huyện Tân Châu, Tây Ninh thì các hộ dân đó được miễn nộp tiền sử dụng đất. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất mà đã nhận tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất khi nhà nước thu hồi đất thì khi được giao đất tại Dự án tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ vào hồ sơ có liên quan về di dời dân tại 04 ấp đảo khu vực lòng hồ Dầu Tiếng và Dự án di dời tái định cư 04 ấp đảo khu vực lòng hồ Dầu Tiếng tại huyện Tân Châu, Tây Ninh để xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể theo quy định nêu trên./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 290/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc Chính sách miễn thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.406
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126