Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 287TCT/ĐTNN về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặc thù do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 287TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 287TCT/ĐTNN
V/v: sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Thực phẩm JKLim (Việt Nam) TNHH
(Xã Ninh Sơn, TX Tây Ninh, Tây Ninh)

 

Trả lời công văn số 163/J.K.L/2004 ngày (không ghi) tháng 12 năm 2004 của Công ty Thực phẩm JKLim (Việt Nam) TNHH về việc sử dụng hóa đơn GTGT đặc thù, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ. Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính qui định về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn thì: Nội dung hóa đơn phải có đủ các chỉ tiêu theo qui định thì mới có giá trị pháp lí. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ, đúng theo các chỉ tiêu in sẵn trên hóa đơn. Trường hợp mẫu hóa đơn có chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị kí duyệt thì không phải nhất thiết thủ trưởng đơn vị phải ký duyệt mà có thể ủy quyền cho người bán hàng kí, ghi rõ họ tên khi lập và giao hóa đơn cho khách hàng. Việc ủy quyền người kí duyệt hóa đơn bán hàng phải có quyết định của thủ trưởng đơn vị và hóa đơn này phải được đóng dấu của tổ chức, cá nhân vào góc trên, bên trái của liên 2 hóa đơn.

Căn cứ Điểm 4, Điều 19 Luật Kế toán số 03/2003 ngày 17/6/2003 thì: Chứng từ kế toán phải lập đủ số liên qui định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau. Chứng từ kế toán do đơn vị kế toán qui định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 2 của Luật này lập để giao dịch với tổ chức, cá nhân bên ngoài đơn vị kế toán thì liên gửi cho bên ngoài phải có dấu của đơn vị kế toán.

Căn cứ theo các qui định trên, trường hợp các hóa đơn GTGT của Công ty chỉ có chữ kí, không có dấu thì không được coi là hóa đơn hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty Metro Cash & Carry VN
- Cục thuế Tây Ninh
- Cục thuế TP HCM
- Cục thuế Hà Nội
- Lưu VP(HC), ĐTNN(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 287TCT/ĐTNN về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặc thù do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.241
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112