Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2865/LĐTBXH-QLLĐNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 01/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2865/LĐTBXH-QLLĐNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Tổng công ty dệt may Việt Nam (Vinatex)

Hiện tại Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đang điều tra việc thu phí sai quy định đối với số tu nghiệp sinh do Công ty Hợp tác lao động nước ngoài thuộc quý‎ Tổng Công ty tuyển chọn đi làm việc tại Nhật Bản. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Tổng Công ty tạm dừng việc ký‎ kết hợp đồng mới cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài kể từ ngày 01/9/2005 đến 30/11/2005. Trong thời gian nêu trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Tổng Công ty thực hiện một số việc sau:

1/- Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác xuất khẩu lao động, đảm bảo cán bộ thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn để thực hiện tốt công tác xuất khẩu lao động;

2/- Chấn chỉnh để chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về công tác tuyển chọn, đào tạo, giáo dục định hướng và chế độ tài chính đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài đối với các hợp đồng đã được phép thực hiện;

3/- Tổ chức quản lý tốt số lao động do Tổng Công ty đưa đi làm việc ở nước ngoài; giải quyết kịp thời những vấn đề pháp sinh liên quan để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động. Để đảm bảo quyền lợi cho số lao động đã được Tổng Công ty tuyển chọn (danh sách 137 người theo văn bản báo cáo số 1361/CV-HTLĐ ngày 24/8/2005 của Tổng Công ty theo các hợp đồng đã đăng ký‎ hợp lệ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đồng ‎‎‎ý để Tổng Công ty hoàn tất thủ tục đưa số lao động trên đi làm việc ở nước ngoài.

4/- Thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn chế độ báo cáo gửi Bộ công nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước) và các cơ quan có liên quan theo quy định.

Trước 30/11/2005, Tổng Công ty có văn bản báo cáo kết quả thực hiện các yêu cầu nêu trên gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công nghiệp để xem xét việc cho phép Tổng Công ty tiếp tục ký kết các hợp đồng cung ứng lao động đưa đi lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo quý Tổng Công ty biết và nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Công nghiệp
- Lưu VP, Cục QLLĐNN

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Nguyễn Thanh Hóa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2865/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 01/09/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thu phí sai quy định đối với số tu nghiệp sinh do Công ty Hợp tác lao động nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!