Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2853/TCT-CS về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2853/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2853/TCT-CS

V/v: Xuất hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội

(HANOI TELECOM)

 

Trả lời công văn số 473/CV-HTC ngày 19/5/2007 của Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội (HANOI TELECOM) về việc lập chứng từ đối với các khoản hỗ trợ chi phí cho các đại lý ủy quyền, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5.24 mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “đối với cơ sở kinh doanh nhận tiền tài trợ của các cơ sở kinh doanh khác để thực hiện các dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị, bảo hành và các hoạt động hỗ trợ khác cho việc bán sản phẩm do chính cơ sở sản xuất kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam thì toàn bộ số tiền tài trợ nhận được nêu trên được xác định là doanh thu đã có thuế GTGT và cơ sở kinh doanh nhận tài trợ phải xác định doanh thu chưa có thuế GTGT và thuế GTGT để lập hóa đơn theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận được tiền tài trợ nêu trên để thực hiện các công việc không liên quan đến việc hỗ trợ bán sản phẩm, dịch vụ do chính cơ sở kinh doanh sản xuất, cung ứng hoặc nhập khẩu vào Việt Nam thì không phải xuất hóa đơn GTGT nhưng phải viết chứng từ thu tiền khi nhận được tiền

Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền tài trợ căn cứ vào hợp đồng tài trợ, quy chế kinh doanh của cơ sở kinh doanh về chính sách khuyến mại để lập chứng từ chi tiền trong đó ghi rõ là khoản chi hỗ trợ cho phí, hỗ trợ tiếp thị hoặc chi thưởng khuyến mại”. Căn cứ vào quy định trên, HT Mobile xây dựng và áp dụng chính sách hỗ trợ đại lý mà trong đó đại lý sẽ nhận được một số khoản chi phí hoạt động thì:

- Trường hợp khoản chi hỗ trợ liên quan trực tiếp đến hoạt động bán sản phẩm của HT Mobile thì các cơ sở đại lý phải xuất hóa đơn GTGT khi nhận tiền hỗ trợ bán hàng. Các đại lý thực hiện kê khai nộp thuế theo hướng dẫn tại điểm 2.19 mục I phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính. Thuế suất thuế GTGT được ghi theo từng loại hình dịch vụ mà các chi nhánh thực hiện cho HT Mobile (ví dụ để quảng cáo, khuyến mại, ... áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%).

- Trường hợp khoản chi hỗ trợ không liên quan đến việc hỗ trợ bán sản phẩm của HT Mobile thì cơ sở đại lý không phải xuất hóa đơn GTGT mà HT Mobile và các đại lý chỉ phải lập chứng từ chi-thu tiền và ghi rõ mục đích khoản chi phí hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội (HANOI TELECOM) được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Cục thuế TP.Hà Nội;

- Lưu: VT, PC, HT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2853/TCT-CS về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.668
DMCA.com Protection Status