Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2844/TCT-CS về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2844/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2844/TCT-CS

V/v: kê khai, nộp thuế GTGT của chi nhánh

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

 

Trả lời công văn số 1022/CT-TTHT ngày 23/04/2007 và công văn số 1321/CT-TTHT ngày 30/05/2007 của Cục thuế tỉnh Đăk Lăk đề nghị hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế GTGT của chi nhánh, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4.2 mục I Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/2/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế quy định: “Các chi nhánh, Văn phòng đại diện của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh và đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế.

Các đơn vị trực thuộc chịu sự quản lý của đơn vị chủ quản nhưng đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế thì đơn vị chủ quản (có mã số thuế 10 số) của đơn vị trực thuộc phải thực hiện kê khai các đơn vị này vào “Bản kê các đơn vị trực thuộc” để cơ quan Thuế cấp mã số thuế 13 số”.

Tại điểm 2, mục II, phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các cơ sở hạch toán độc lập và các cơ sở hạch toán phụ thuộc như Công ty, xí nghiệp, nhà máy, chi nhánh, cửa hàng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Phòng giao dịch Techcombank Đăk Lăk là đơn vị kinh doanh tại tỉnh Đăk Lăk nhưng trực thuộc Techcombank Nha Trang trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế tỉnh Đăk Lăk. Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam là đơn vị chủ quản có trách nhiệm kê khai vào bản kê các đơn vị trực thuộc để cơ quan thuế nơi Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam có trụ sở chính cấp mã số thuế 13 số cho Phòng giao dịch Techcombank Đăk Lăk. Phòng giao dịch Techcombank Đăk Lăk sẽ đăng ký thuế với Cục thuế tỉnh Đăk Lăk theo mã số thuế 13 số mà Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam đã thông báo và kê khai, nộp thuế theo mã số thuế đó.

Phòng giao dịch Techcombank Đăk Lăk có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi đóng trụ sở.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đăk Lăk biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận

-Như trên;

- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;

- Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, PC, HT, THTK, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2844/TCT-CS về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.441
DMCA.com Protection Status