Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2837/TCT-CS về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2837/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2837/TCT-CS

V/v: Xuất hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và quản lý CTGT KONTUM

 

Trả lời công văn số 55/CV-Cty ngày 08/06/2007 của Công ty cổ phần xây dựng và quản lý CTGT KONTUM về việc xác định thời điểm doanh thu tính thuế đối với hoạt động xây dựng; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “Thời điểm để xác định doanh thu tính thuế GTGT phát sinh là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng (đối với trường hợp bán theo hình thức trả góp) hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người mua, không phân biệt người mua đã trả tiền hay chưa trả tiền” và tại điểm 5.12 mục IV phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên quy định: “Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hóa đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giảm giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá công trình phải thanh toán như trường hợp quy định tại điểm 5.9 mục này

Căn cứ quy định trên, trường hợp tháng 11 và 12 năm 2005, Công ty cổ phần xây dựng và quản lý CTGT KONTUM và chủ đầu tư có biên bản nghiệm thu và giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao thì Công ty cổ phần xây dựng và quản lý CTGT KONTUM phải lập hóa đơn theo từng hạng mục công trình hoàn thành bàn giao và kê khai nộp thuế GTGT theo hóa đơn đã xuất. Trường hợp duyệt quyết toán giá trị công trình có chênh lệch phải điều chỉnh (tăng, giảm) thì Công ty cổ phần xây dựng và quản lý CTGT KONTUM và chủ đầu tư lập biên bản ghi rõ lý do tăng (giảm) và lập hóa đơn điều chỉnh. Căn cứ hóa đơn điều chỉnh, Công ty cổ phần xây dựng và quản lý CTGT KONTUM kê khai điều chỉnh doanh thu, số thuế GTGT đầu vào, đầu ra của hoạt động xây dựng này.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần xây dựng và quản lý CTGT KONTUM được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Cục thuế tỉnh KONTUM;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, PC, HT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2837/TCT-CS về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.175
DMCA.com Protection Status