Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2830/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2830/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2830/TCT-CS

V/v: Hoàn  thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 6147/CT-THDT ngày 25/05/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn vướng mắc về hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản d điểm 1, mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định 4 điều kiện cần thiết đối với hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ / hoàn thuế GTGT là: Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa) cho tổ chức cá nhân nước ngoài; Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho nước ngoài.

Căn cứ quy định trên thì đề nghị Chi cục thuế quận Ba Đình kiểm tra cụ thể tại doanh nghiệp. Trường hợp Công ty TNHH công nghiệp và thương mại SH Toàn Cầu ký hợp đồng gia công hàng dệt may xuất khẩu cho bên nước ngoài, chứng từ thanh toán là giấy báo Có của ngân hàng bên Công ty TNHH công nghiệp và thương mại SH Toàn Cầu về số tiền nhận được là tiền công gia công từ tài khoản của ngân hàng bên giao gia công. Nhưng trong Tờ khai hải quan và hóa đơn thương mại (Invoice), Công ty ghi giá bao gồm cả giá trị nguyên phụ liệu, giá này để làm cơ sở cho các nước nhập khẩu tính thuế nhập khẩu, kiểm tra việc chống bán phá giá theo các quy định ngoại thương dệt may và làm căn cứ xin xuất xứ hàng hóa, xin giấy phép nhập khẩu đối với hàng dệt may có quy định hạn ngạch. Nếu quy định về ngoại thương dệt may có nội dung này thì doanh thu ghi trên tờ khai hải quan và hóa đơn thương mại lớn hơn doanh thu ghi trên hóa đơn GTGT của Công ty. Công ty TNHH công nghiệp và thương mại SH Toàn Cầu được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào tại Việt Nam phục vụ cho hoạt động gia công.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thông báo cho Chi cục để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Chi cục thuế quận Ba Đình;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, PC, HT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2830/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.043
DMCA.com Protection Status