Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2828TC/TCHQ về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2828TC/TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2828TC/TCHQ
V/v: xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng NK theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải và Du lịch Sài Gòn
(Số 8A - Nguyễn Tất Thành - Quận 4 - Tp. Hồ Chí Minh)

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông báo tại công văn số 611/VPCP-KTTH ngày 02/02/2005 của Văn phòng Chính phủ về việc thuế nhập khẩu 03 tàu cánh ngầm của Công ty TNHH Dòng sông xanh.

Xét đề nghị của Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải và Du lịch Sài Gòn tại công văn số 16/07-CV04 ngày 10/7/2004;

Bộ Tài chính thông báo: 03 tàu cánh ngầm nhập khẩu theo tờ khai nhập khẩu số 2411/KV3/NKD ngày 16/9/1999 và số 2848/KV/NKD ngày 12/11/1999 mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực III do Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải và Du lịch Sài Gòn nhập khẩu uỷ thác cho Công ty TNHH Dòng sông xanh để tạo tài sản cố định theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước được miễn thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải và Du lịch Sài Gòn biết phối hợp kiểm tra xác định, nếu 03 tàu cánh ngầm của Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải nhập khẩu theo tờ khai nêu trên đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho Công ty TNHH Dòng sông xanh thì thực hiện thanh khoản số tiền thuế nhập khẩu cho Công ty; Trường hợp Công ty đã nộp thuế nhập khẩu thì làm thủ tục hoàn trả, hoặc bù trừ vào số thuế nhập khẩu Công ty còn nợ, hoặc khấu trừ vào số thuế phải nộp của lô hàng nhập khẩu lần sau.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, TCHQ (9)

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2828TC/TCHQ về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.850
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90