Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2826/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2826/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 2826/TCT-CS

V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty khai thác vàng Bồng Miêu

(Đ/c: 644-646 Ngô Quyền, TP. Đà Nẵng).

 

Về nội dung kiến nghị của Công ty khai thác vàng Bồng Miêu nêu tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực Thuế năm 2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Tổng cục thuế yêu cầu phải có mẫu vàng tại Ngân hàng để đề phòng có tranh chấp nhưng Ngân hàng trả lời không có trách nhiệm lưu giữ vàng của doanh nghiệp, nên rất khó khăn cho doanh nghiệp. Thực tế khi xuất khẩu, doanh nghiệp lưu mẫu tại doanh nghiệp và không có khó khăn gì.

Đề nghị Tổng cục thuế sửa đổi và bỏ quy định doanh nghiệp phải lưu mẫu vàng tại Ngân hàng.

Trả lời:

Công ty khai thác vàng Bồng Miêu có hoạt động khai thác và xuất khẩu vàng, thì hoạt động khai thác vàng thô của Công ty phải kê khai nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 27/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP nêu trên. Trường hợp pháp luật quy định doanh nghiệp không phải lưu mẫu vàng tại ngân hàng thì doanh nghiệp không phải thực hiện việc lưu mẫu vàng đó.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Cục thuế TP Đà Nẵng;

- Lưu: VT, TTTĐ, HT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2826/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.110
DMCA.com Protection Status