Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2812/TCHQ-KTTT về việc xác nhận nợ thuế do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 2812/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2812/TCHQ-KTTT
V/v: xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI

Trả lời công văn số 609 ngày 15/05/2007 về việc xác nhận nộp thuế hải quan của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI, về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra trên hệ thống KT 559 của ngành Hải quan và báo cáo của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan xác nhận tại thời điểm ngày 25/05/2007, Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực than nội địa – MST: 0100100015013 (nay là Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI) không có nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách khác của hàng hoá xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2812/TCHQ-KTTT về việc xác nhận nợ thuế do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.919
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.13