Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 281 TCT/DNK ngày 10/02/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế môn bài

Số hiệu: 281TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 281 TCT/DNK
V/v thuế Môn bài

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1542/CT-NVT ngày 8/12/2003 của Cục Thuế về thuế môn bài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/  Về thuế môn bài đối với Quỹ tín dụng nhân dân Phường:

Theo quy định tại gạch đầu dòng thứ 2, mục 3, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài:

“Tạm thời giảm 50% mức thuế Môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản, các quỹ tín dụng nhân dân xã”

Theo đó, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn hoặc phường không thuộc đối tượng tạm giảm 50% mức thuế môn bài.

2/ Về thời điểm để xác định thu thuế môn bài:

Tại công văn số 4426 TCT/NV6 ngày 12/12/2003 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện Thông tư số 42/2003/TT-BTC có nêu: “Đối với những cơ sở mới thành lập đã đăng ký thuế nhưng chưa kinh doanh vẫn phải lập bộ thu thuế môn bài nhằm kiểm kê kiểm soát”.

Như vậy, các doanh nghiệp có giấy phép đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế nhưng thời gian hoạt động muộn hơn thời gian đăng ký thuế thì căn cứ thu thuế môn bài là thời gian cấp đăng ký thuế.

3/ Về Căn cứ thu thuê môn bài:

Tại Điểm 1, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thu thuế Môn bài có quy định:

Mỗi khi có thay đổi tăng hoặc giảm vốn đăng ký, cơ sở kinh doanh phải kê khai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để làm căn cứ xác định mức thuế Môn bài của năm sau...”

Theo đó, trường hợp Doanh nghiệp thành lập đã lâu, nay đã có sự điều chỉnh tăng vốn làm thay đổi so với số vốn đăng ký thành lập ban đầu thì doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để làm căn cứ xác định mức thuế Môn bài của năm sau theo số vốn đăng ký mới.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 281 TCT/DNK ngày 10/02/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế môn bài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.457
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132