Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 275/TC-CST về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng đối với hợp đồng xây dựng ký trước ngày 01/01/2004 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 275/TC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành: 10/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 275/TC-CST
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty xây dựng công trình I
(152 đường Lê Duẩn, Hà Nội)

 

Trả lời Công văn số 205/XDCT1 ngày 27/12/2004 của Công ty xây dựng công trình I hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng đối với hợp đồng xây dựng ký trước ngày 01/01/2004; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục II, Phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì các công trình xây dựng, lắp đặt đã ký hợp đồng trước ngày 01/01/2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất là 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với phần khối lượng xây dựng, lắp đặt dở dang còn lại theo hợp đồng.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty xây dựng công trình I (Bên B) ký hợp đồng thi công công trình nâng cấp các ga Đặng Xá, Cầu Yên, Cát Đằng với Ban quản lý dự án đường sắt khu vực I (Bên A) vào ngày 31/12/2003 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất là 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 không có khối lượng xây dựng dở dang thì thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với các công trình này là 10%. Bên A và Bên B tiến hành điều chỉnh lại hợp đồng đã ký kết theo mức thuế suất là 10% để các bên tính, kê khai, nộp thuế GTGT đúng với quy định.

Bộ Tài chính trả lời để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (2), CST (2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 275/TC-CST về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng đối với hợp đồng xây dựng ký trước ngày 01/01/2004 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.125
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255