Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2740/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong quản lý thu các khoản LQ đến đất đai

Số hiệu: 2740/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2740/TCT-TS
V/v: Thu tiền thuê đất và LPTB đất thuê

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 888/CT-TH ngày 20/6/2006 của Cục thuế tỉnh Thái Bình V/v “Vướng mắc trong quản lý thu các Khoản LQ đến đất đai”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về Lệ phí trước bạ (LPTB):

Về vướng mắc trong việc thu LPTB đối với đất thuê khi người thuê đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế cũng đã nhận được kiến nghị của UBND tỉnh Thái Bình và đang trình Bộ Tài chính để xử lý.

Về LPTB đối với tài sản của DNNN được cổ phần hóa thành sở hữu của công ty cổ phần, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2580/TCT-TS ngày 20/7/2006 gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, đề nghị Cục thuế nghiên cứu, thực hiện.

2/ Về thu tiền thuê đất:

Tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

- Khoản 2 Điều 9 quy định: “2. Dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 mà nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm, thì nay xác định lại đơn giá thuê theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định này và được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006”.

- Điều 27 quy định: “… Những quy định trước đây về đơn giá thuê đất, thu tiền thuê đất trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ”.

Như vậy, đối với dự án thuê đất nộp tiền thuê đất hàng năm, đơn giá cho thuê đất ghi tại các quyết định cho thuê đất và hợp đồng thuê đất của cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại các văn bản trước Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất đều không còn hiệu lực thi hành và phải xác định lại theo đúng quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Thái Bình biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2740/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong quản lý thu các khoản LQ đến đất đai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209