Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 274/TC-CST về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kiểm toán và dịch vụ tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 274/TC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành: 10/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 274/TC-CST
V/v: Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam
(phòng 1005, tầng 10, nhà 18T2, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 78/2004/CPA VIETNAM ngày 26/11/2004 của Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kiểm toán và dịch vụ tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 11, Mục II Phần A và Điểm 3.19 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kiểm toán thuộc diện không chịu thuế GTGT và dịch vụ tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin chịu thuế GTGT với thuế suất là 10%.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 274/TC-CST về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kiểm toán và dịch vụ tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.952
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14