Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2738 TCT/DNNN ngày 27/08/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 2738 TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 27/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2738 TCT/DNNN
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

 

Trả lời công văn số 750 CT/TTHT ngày 12/7/2004 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà về hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 6, Mục I, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/200 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và điểm 7, Mục I, Phần D Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì các tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài để mua hàng hoá tại Việt Nam thì được hoàn lại thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn mua hàng hoá dùng để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.

Theo quy định trên, trường hợp Viện Pasteur Nha Trang có sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại của Viện Pasteur Paris để mua các trang thiết bị phục vụ cho dự án theo chương trình tài trợ của Viện Pasteur (Pháp) thì thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn của hàng hoá mua vào được hoàn lại. Để được hoàn thuế, dự án Viện Pasteur phải đáp ứng các điều kiện và có thủ tục, hồ sơ theo quy định tại điểm 6, Mục 1 và điểm 4, Mục II, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và điểm 7, Mục 1 và điểm 5, Mục II, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính tuỳ theo thời điểm phát sinh thuế GTGT được hoàn để áp dụng theo hiệu lực thi hành của Thông tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hoà biết và thực hiện./.

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2738 TCT/DNNN ngày 27/08/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.893

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179