Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2725/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xử lý truy thu thuế và phạt chậm nộp thuế khi thực hiện giải thể Công ty lương thực Kon Tum

Số hiệu: 2725/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 01/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2725/TCT-DNNN
V/v: Xử lý thu thuế khi thực hiện giải thể C.ty lương thực Kon Tum 

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Tổng Công ty lương thực miền Nam

Trả lời công văn số 41/CV-TCT/BĐM ngày 24/3/2006 của Tổng công ty lương thực miền Nam về việc xử lý truy thu thuế và phạt chậm nộp thuế khi thực hiện giải thể Công ty lương thực Kon Tum, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty lương thực Kon Tum thực hiện giải thể doanh nghiệp từ ngày 01/8/2004 theo Thông báo số 1671 BNN/TCCB ngày 23/7/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thực hiện giải thể Công ty được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 66/2002/TT-BTC ngày 6/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp nhà nước.

Trường hợp toàn bộ số tiền thu được từ việc giải thể doanh nghiệp sau khi thanh toán đủ cho các chủ nợ có bảo đảm và thanh toán các Khoản quy định tại Tiết a, b, c - Điểm 1 - Mục VII – Thông tư số 66/2002/TT-BTC nêu trên; số tiền còn lại Ban thanh lý doanh nghiệp phải thanh toán nợ thuế và các Khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác, trong đó Khoản tiền phạt chậm nộp thuế chỉ tính đến thời Điểm thông báo giải thể doanh nghiệp có hiệu lực (ngày 01/8/2004).

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty lương thực miền Nam biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Kon Tum để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Kon Tum
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 


 

Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2725/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xử lý truy thu thuế và phạt chậm nộp thuế khi thực hiện giải thể Công ty lương thực Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.582

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5