Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2698/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2698/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 2698/TCT-CS

V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty Lelong Việt Nam

(Đ/c: Số 40 đường Bà Chánh Thâu, thị trấn Bến Lức, Long An)

 

Về nội dung kiến nghị của Công ty LeLong Việt Nam nêu tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về Thuế năm 2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

1. Ngành thuế nên áp dụng internet vào việc kê khai thuế và trao đổi về chính sách thuế để giảm tải cho cơ quan thuế, đồng thời cũng tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho doanh nghiệp.

2. Đề nghị bỏ đăng ký quỹ tiền lương vào đầu năm, vì không có ý nghĩa trong quản lý đối với cả doanh nghiệp và cơ quan thuế.

3. Thống nhất về biểu mẫu trong hoàn thuế, nội dung, hình thức của các biểu mẫu; để cả doanh nghiệp và cán bộ thuế đều biết và thống nhất thực hiện.

4. Quy định rõ biểu mẫu của việc xác nhận thuế thu nhập nộp thay nhà thầu để nhà thầu nước ngoài khấu trừ thuế ở nước ngoài.

Trả lời:

1. Về kê khai thuế qua mạng internet:

Tổng cục Thuế ghi nhận và tiếp thu đề nghị của Công ty. Tuy nhiên, việc kê khai thuế điện tử đòi hỏi nhiều điều kiện về kỹ thuật đối với cơ quan thuế và sự đồng bộ về cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế cũng như của người nộp thuế. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kê khai thuế điện tử. Dự kiến cuối năm 2007, Tổng cục Thuế sẽ thử nghiệm việc nhận tờ khai qua mạng Internet để giảm thiểu việc quá tải trong việc nộp tờ khai của người nộp thuế.

2. Về kiến nghị bỏ đăng ký quỹ tiền lương vào đầu năm:

Dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 về thuế thu nhập doanh nghiệp trong đó dự kiến bỏ quy định doanh nghiệp phải đăng ký quỹ tiền lương vào đầu năm.

3. Các biểu mẫu về kê khai, hoàn thuế đã được quy định thống nhất trong Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

4. Về xác nhận thuế thu nhập nộp thay nhà thầu:

Tại Mục III Phần E Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hướng dẫn: “Việc cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài do Bên Việt Nam nộp thay thực hiện sau khi nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quyết toán thuế đối với từng Hợp đồng nhà thầu… Việc xác nhận số thuế đã nộp thực hiện theo Phụ lục số 06-NTNN ban hành kèm theo Thông tư này”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty LeLong Việt Nam nộp thuế nhà thầu thay nhà thầu nước ngoài thì được cơ quan thuế xác nhận số thuế đã nộp theo biểu mẫu tại Phụ lục số 06-NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BTC (nêu trên).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty LeLong Việt Nam biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT tỉnh Long An;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, TTTĐ, HT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2698/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.996
DMCA.com Protection Status