Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2680/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 09/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2680/TCT-DNNN
v/v: quyết toán thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) do doanh nghiệp chuyển địa điểm

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 3156/CT.TH-XLDL ngày 24/5/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương vướng mắc trong việc quyết toán thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) do doanh nghiệp chuyển địa điểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Mục IV, Phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, Mục IV, Phần D, thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì: Các cơ sở kinh doanh (trừ hộ kinh doanh vừa và nhỏ nộp thuế theo mức ấn định) phải thực hiện lập và gửi quyết toán thuế GTGT hàng năm cho cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi kết thúc kỳ tính thuế, cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế.

Công ty TNHH may XNK Tường Minh hoạt động sản xuất kinh doanh, đăng ký kê khai nộp thuế tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến tháng 11/2004. Công ty có trách nhiệm lập và gửi quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN cho Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, nếu công ty không lập và gửi báo cáo quyết toán thuế kịp thời thì bị xử phạt theo chế độ quy định. Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm kiểm tra quyết toán thuế của công ty trước khi di chuyển đến địa phương khác.

Tuy nhiên, theo báo cáo của công ty, đến nay Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh chỉ xác nhận số thuế còn được khấu trừ đến thời điểm di chuyển: trong khi công ty đã chuyển đến hoạt động tại tỉnh Bình Dương. Vì vậy, việc kiểm tra quyết toán thuế, giải quyết hoàn thuế GTGT (nếu có) do Cục Thuế Bình Dương thực hiện. Về đối tương, thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT được thực hiện theo chế độ quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì phối hợp với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để xử lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh
- Lưu VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2680/TCT-DNNN ngày 09/08/2005 về việc quyết toán thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) do doanh nghiệp chuyển địa điểm do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.450

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!