Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2630/TCT-CS về phân bổ chi phí do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2630/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2630/TCT-CS

V/v: phân bổ chi phí

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

 

Trả lời công văn số 1637/CT-TTHT ngày 19/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Long An về tính khấu hao tài sản cố định và phân bổ các chi phí điện, nước đối với tài sản cố định là nhà vừa dùng để ở, vừa dùng cho hoạt động kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Điều 142 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định: “Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản”.

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu tài sản đó của doanh nghiệp tư nhân đã được đăng ký thuộc vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật doanh nghiệp thì giá trị tài sản đã đăng ký sử dụng cho hoạt động kinh doanh được trích khấu hao tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Còn nếu tài sản đó doanh nghiệp tư nhân không được đăng ký thuộc vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân về nguyên tắc là không được tính khấu hao vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp chủ doanh nghiệp sử dụng tài sản là ngôi nhà vừa dùng để ở, vừa dùng cho hoạt động kinh doanh thì chủ doanh nghiệp tư nhân căn cứ diện tích thực tế sử dụng cho hoạt động kinh doanh và sử dụng cho sinh hoạt gia đình để tính chi phí khấu hao đối với diện tích nhà sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Chủ doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của việc tính chi phí khấu hao đối với diện tích nhà sử dụng cho hoạt động kinh doanh.

Về phân bổ chi phí điện, nước: Chủ doanh nghiệp tư nhân căn cứ tình hình thực tế sử dụng điện nước cho hoạt động kinh doanh và sử dụng cho sinh hoạt gia đình, lập bảng kê phân bổ chi phí điện, nước cho từng đối tượng sử dụng đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Chủ doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của việc phân bổ chi phí.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Ban HT;

- Ban Pchế;

- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2630/TCT-CS về phân bổ chi phí do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.626
DMCA.com Protection Status