Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2623/VPCP-KTTH về việc bán quyền thu phí Quốc lộ 51 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2623/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 17/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2623/VPCP-KTTH
V/v bán quyền thu phí Quốc lộ 51

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại công văn số 933/NHPT-TTr ngày 11/4/2007 và Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 627/BGTVT-KHĐT ngày 1/2/2007) về phương án bán quyền thu phí Quốc lộ 51, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý về nguyên tắc đối với một số nội dung sau:

1. Giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam lập Hội đồng chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 51, gồm đại diện các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải và Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

2. Các điều kiện thương thảo với nhà đầu tư:

a) Thời hạn chuyển giao quyền thu phí không quá 7,5 năm;

b) Giá tối thiểu chuyển giao quyền thu phí là 400 tỷ đồng;

c) Mức thu phí bằng mức thu hiện hành (trừ trường hợp Nhà nước điều chỉnh mức thu phí chung);

d) Nhà đầu tư phải thanh toán 1 lần theo giá được chuyển giao quyền thu phí trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

đ) Nhà đầu tư được giao toàn bộ cơ sở vật chất, bộ máy quản lý và thu phí; khi hết thời hạn được giao quyền thu phí, nhà đầu tư bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, bộ máy quản lý và thu phí cho Bộ Giao thông Vận tải.

3. Căn cứ vào những nguyên tắc đã nêu trong phương án tổ chức bán quyền thu phí Trạm số 1 - Quốc lộ 51 (kèm theo công văn số 933/NHPT-TTr ngày 11/4/2007), Hội đồng chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 51 thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức công khai và thương thảo trực tiếp với từng nhà đầu tư.

Trong quá trình thương thảo với các nhà đầu tư, có thể đưa ra phương án kết hợp bán quyền thu phí với việc đầu tư mở rộng QL51 theo hình thức BOT; trong đó, ưu tiên cho nhà đầu tư được giao quyền thu phí.

4. Số tiền thu được từ chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 51 được xử lý theo nguyên tắc sau:

- Trả nợ (gốc và lãi) cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với các khoản nợ của dự án Quốc lộ 51, đường 14 và đường Láng - Hòa Lạc;

- Trả nợ các nhà thầu thi công nâng cấp, cải tạo quốc lộ 51;

- Số còn lại dùng cho sửa chữa định kỳ Quốc lộ 51.

5. Trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải:

- Thực hiện quản lý nhà nước và sửa chữa định kỳ đối với Quốc lộ 51 theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam ký kết hợp đồng chuyển giao quyền thu phí cho nhà đầu tư được lựa chọn.

- Bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, bộ máy quản lý và thu phí cho nhà đầu tư; tổ chức tiếp nhận lại cơ sở vật chất, bộ máy quản lý và thu phí khi hợp đồng chuyển giao hết hạn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg;
- UBND các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Các Vụ CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3), 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2623/VPCP-KTTH về việc bán quyền thu phí Quốc lộ 51 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.865
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78