Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2605/TCT-CS về hoàn thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2605/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2605/TCT-CS

V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam

 

Trả lời công văn số VTN/2007/HC-059 ngày 09/5/2007 của Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “7- Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ thì được hoàn lại tiền thuế GTGT đã ghi trên hóa đơn GTGT khi mua hàng.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức nước ngoài để mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ nằm trong chương trình cứu trợ khẩn cấp của Chính phủ Việt Nam và Liên Hiệp Quốc, do tính chất khẩn cấp của chương trình nên các hoạt động này không có quyết định thành lập dự án và công văn phê duyệt dự án thì Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam được hoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT khi mua hàng viện trợ.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam được biết và liên hệ với Cục thuế Hà Nội để được hoàn thuế.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục thuế TP. Hà Nội;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2605/TCT-CS về hoàn thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231
DMCA.com Protection Status