Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2591/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc tạm giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 2591/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2591/TCHQ-KTTT
V/v: Tạm giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Hóa Chất Mỏ - TKV
(Phường Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 1040 ngày 24/04/2007 của Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Hóa chất Mỏ - TKV về việc tạm giải tỏa cưỡng chế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1396/TCHQ-KTTT ngày 03/4/2003, công văn số 2591/TCHQ-KTTT ngày 07/6/2004, công văn 5469/TCHQ-KTTT ngày 10/11/2006 và gần đây nhất là công văn số 407/TCHQ-KTTT ngày 17/01/2007 hướng dẫn các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xử lý các trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế đầy đủ và đúng hạn nhưng trên hệ thống của ngành Hải quan thể hiện công ty vẫn đang nợ thuế quá hạn và cưỡng chế (Tổng cục Hải quan gửi công văn số 407/TCHQ-KTTT ngày 17/1/2007 để Công ty tham khảo).

Nếu đơn vị Hải quan nào không thực hiện theo đúng hướng dẫn, đề nghị doanh nghiệp có thể phản ánh trực tiếp tới Cục Hải quan (cơ quan quản lý trực tiếp đơn vị hải quan đó) hoặc tới Tổng cục Hải quan để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Hóa chất Mỏ - TKV biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2591/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc tạm giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.113
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125