Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 259 TCT/DNNN ngày 06/02/2004 của Tổng cục thuế về việc thủ tục, chứng từ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Số hiệu: 259TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 06/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 259 TCT/DNNN
V/v thủ tục, chứng từ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế

Trả lời công văn số 2830/CV/CT ngày 27/11/2003 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc hướng dẫn chứng từ để áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với hàng hoá xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1 Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Căn cứ quy định tại Thông tư số 82/202/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 (nêu trên) và công văn số 6078 CT/TCT ngày 12/6/2003 của Bộ Tài chính thì:

- Trường hợp hàng hoá xuất khẩu trước ngày 01/01/2002 nhưng việc thanh toán do cá nhân người Việt Nam là đại diện hợp pháp của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trực tiếp chuyển tiền qua ngân hàng, nếu phía nước ngoài có văn bản uỷ quyền hợp pháp cho đại diện đứng ra thanh toán số hàng mua của doanh nghiệp Việt Nam và các chứng từ xác nhận việc thanh toán hàng hoá xuất khẩu đó phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hợp đồng đã thoả thuận thì các chứng từ thanh toán này được coi là đủ thủ tục cùng các hồ sơ khác quy định tại điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC (nêu trên) để làm cơ sở áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hoá xuất khẩu. Trừ trường hợp, nếu là hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

- Đối với hàng hoá xuất khẩu kể từ 01/01/202 trở đi phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo đúng quy định đã hướng dẫn tại công văn số 1186/NHNN-QLNH ngày 1/11/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và công văn số 8282 TC/TCT ngày 12/8/2003 của Bộ Tài chính thì việc thanh toán hàng hoá xuất khẩu này mới được xác định là hợp lệ cùng các thủ tục, chứng từ khác quy định tại điểm 1, Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính (nêu trên) để làm cơ sở áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 259 TCT/DNNN ngày 06/02/2004 của Tổng cục thuế về việc thủ tục, chứng từ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.319
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45