Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2571/TCT-CS ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty Khách Sạn và Văn Phòng A-1 Vy do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2571/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 15/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2571/TCT-CS
V/v ưu đãi về thuế TNDN tại Công ty Khách Sạn và Văn Phòng A-1 Vy

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2657/SKHĐT-ĐKĐT ngày 12/04/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh đồng gửi Bộ Tài chính và Cục thuế Thành Phố Hồ Chí Minh về việc xác nhận được hưởng ưu đãi Thuế Thu nhập doanh nghiệp của Công ty Khách Sạn và Văn Phòng A-1 Vy. Căn cứ ý kiến của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 3323/CT-KT1 ngày 1/6/2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định:

"2. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư và các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư Trường hợp, các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này cho thời gian ưu đãi còn lại. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hết thời hạn được hưởng ưu đãi thuế theo Giấy phép đầu tư thì chuyển sang áp dụng thuế suất 25% và trường hợp đang nộp thuế theo mức thuế suất 25% thì được tiếp tục thực hiện mức thuế suất này đến hết thời hạn của Giấy phép đầu tư đã cấp. Các cơ sở kinh doanh trong nước hết thời hạn ưu đãi về thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh khác trong nước đang áp dụng thuế suất 32% chuyển sang áp dụng thuế suất 28% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004."

Mặt khác, năm 1999 Công ty điều chỉnh Giấy phép lần 2 kéo dài hoạt động lên 40 năm. Tại thời điểm này, Nghị định số 12/1997/NĐ-CP ngày 18/2/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tai Việt Nam năm 1996 và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 1997 đang có hiệu lực. Theo quy định trong các văn bản này thì lĩnh vực kinh doanh khách sạn, cho thuê văn phòng không thuộc diện được hưởng ưu đãi Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Do đó hoạt động kinh doanh khách sạn và cho thuê văn phòng chi được áp dụng thuế suất thuế TNDN 19% theo Giấy phép đầu tư số 315/GP cấp lần đầu ngay 30/01/1992 tức 25 năm nếu đáp ứng điều kiện thực tế để được hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

Đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng được đăng ký bổ sung năm 2001, là ngành nghề không thuộc diện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 46, Điều 48 và các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, do đó phải nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất phổ thông quy đinh tại các văn bản quy phạm pháp luật về Thuế Thu nhập doanh nghiệp trong từng thời kỳ.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo doanh nghiệp liên hệ với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2571/TCT-CS ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty Khách Sạn và Văn Phòng A-1 Vy do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.607

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249