Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 257 TCT/DNNN ngày 06/02/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 257TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 06/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 257 TCT/DNNN
V/v Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

- Công ty Sơn Hải Phòng
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 433/SHP-TCKT ngày  29/10/2003 của Công ty Sơn Hải Phòng về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với chi nhánh của Công ty Sơn Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 28/3/2003 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1148 TCT/NV1 về việc thuế GTGT đối với hàng điều chuyển nội bộ gửi Cục thuế TP. Hải Phòng, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, trong đó nêu rõ: “Cục thuế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, xác định: nếu Chi nhánh Công ty Sơn Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh khi bán hàng hoá do Công ty điều chuyển vào đã kê khai nộp thuế GTGT tại TP. Hồ Chí Minh thì Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh được khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hoá đơn GTGT do Công ty xuất điều chuyển hàng hoá cho Chi nhánh”.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, đề nghị Cục thuế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra: nếu Công ty Sơn Hải Phòng đã nộp đủ số thuế GTGT đầu ra tại Cục thuế TP. Hải Phòng của số hàng vận chuyển vào Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh khi bán hàng hoá do Công ty điều chuyển vào đã kê khai nộp thuế GTGT tại TP. Hồ Chí Minh thì Cục thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện hoàn thuế GTGT đầu vào cho Chi nhánh Công ty Sơn Hải Phòng theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, Công ty Sơn Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 257 TCT/DNNN ngày 06/02/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.029
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45