Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2554TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2554TCHQ/KTTT
V/v: Thuế GTGT hàng NK.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Công ty TNHH TM ánh Sao Xanh

Trả lời công văn số 015/05-CV ngày 08/04/2005 của Công ty TNHH ánh Sao Xanh về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng hóa chất cơ bản Axit stearic; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điểm 6 Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 của Bộ Tài chính quy định riêng hàng hóa là hóa chất cơ bản đã được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Các mặt hàng khác không có tên trong Phụ lục 1 và Phụ lục 2 thì áp dụng mức thuế suất quy định tại Danh mục thuế GTGT.

Do đó mặt hàng Axit stearic có công thức hóa học là NH4CH18COO được quy định tại Mục 180 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm). Các trường hợp đã xử lý thu thuế 10% (mười phần trăm), doanh nghiệp được tính vào thuế GTGT đầu vào khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại ánh Sao Xanh biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐ Tổng cục
- Cục HQ các tỉnh, TP
(để thực hiện)
- Lưu VT (2), KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2554TCHQ/KTTT ngày 28/06/2005 của Tổng cục Hải quan về thuế suất thuế GTGT mặt hàng hóa chất cơ bản Axit stearic

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.991

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!