Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2527/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2527/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2527/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 235/TTĐT-BĐ ngày 30/04/2009 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chuyển kiến nghị của công dân Nguyễn Nam kinh doanh trên địa bàn Quận 8 - TP. HCM đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ điểm 2.1.a, Mục III; Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ về thuế GTGT hướng dẫn: "Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT áp dụng đối với các đối tượng sau đây: a) Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật".

Căn cứ điểm 2.2.c, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì nộp thuế theo tỷ lệ (%) GTGT do Bộ Tài chính quy định".

Tại công văn số 763/BTC-TCT ngày 16/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn tỷ lệ GTGT áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ theo quy định của pháp luật.

Theo các hướng dẫn trên, trường hợp ông Nguyễn Nam kinh doanh hộ cá thể không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì ông Nguyễn Nam thực hiện nộp thuế GTGT theo tỉ lệ GTGT hướng dẫn tại công văn số 763/BTC-TCT nêu trên.

2. Về thuế thu nhập cá nhân:

Căn cứ theo quy định tại điểm 2.2.3, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính thủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì: nếu hộ kinh doanh cá thể của ông Nguyễn Nam không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ thì cơ quan thuế sẽ phối hợp Hội đồng tư vấn thuế xã, phường kiểm tra, ấn định doanh thu xác định thu nhập chịu thuế theo tỷ lệ. (tỷ lệ thu nhập chịu thuế quy định tại công văn số 15908/BTC-TCT ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh) và Mức thu nhập chịu thuế, số thuế phải nộp của các cá nhân kinh doanh sẽ được niêm yết công khai.

Trường hợp số thuế GTGT và thuế TNCN hộ kinh doanh phải nộp không hợp lý, đề nghị ông Nguyễn Nam căn cứ tình hình thực tế đối chiếu với quy định hiện hành nêu trên và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải quyết phù hợp với quy định.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục thuế Quận 8 hướng dẫn, giải thích cụ thể cho ông Nguyễn Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được biết và thông báo tới ông Nguyễn Nam./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2527/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.796

DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.124.210