Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2513/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu

Số hiệu: 2513/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2513/TCHQ-KTTT
V/v: Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Ngọc Trai Phương Đông.
(Khu 5 Thị trấn Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 35/Công văn-2007 ngày 20/03/2007 của Công ty TNHH Ngọc trai Phương Đông hỏi về việc Công ty có vi phạm thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế hay không. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì chậm nhất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai Hải quan hàng hóa thực xuất khẩu, đối tượng được xét hoàn thuế phải nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế nhập khẩu cho cơ quan Hải quan. Quá thời hạn 60 ngày nêu trên mà đối tượng thuộc diện xét hoàn thuế nhập khẩu chưa hoàn thành hồ sơ theo quy định gửi cho cơ quan có thẩm quyền thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

2/ Trường hợp của Công ty TNHH Ngọc trai Phương Đông, nếu nộp hồ sơ hoàn thuế trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu cho số nguyên liệu vật tư đã được kéo dài thời hạn nộp thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH Ngọc trai Phương Đông được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website HQ.
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2513/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.039
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104