Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2483/CT-QLN áp dụng biện pháp dừng xuất cảnh đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2483/CT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 28/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2483/CT-QLN
V/v áp dụng biện pháp dừng xuất cảnh đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Phú Nhuận

Cục thuế TP.HCM có nhận được công văn số 648/CCT-PN ngày 22/04/2010 của Chi cục Thuế quận Phú Nhuận hỏi về việc dừng xuất cảnh đối với người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt. Vấn đề này Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 29 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế thì người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Căn cứ Công văn số 18469/BTC-TCHQ ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn theo dõi và xử lý nợ thuế đối với người nộp thuế có dấu hiệu bỏ trốn thì trường hợp cá nhân là chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có nợ tiền thuế, tiền phạt thì không được xuất cảnh.

Khi gặp các trường hợp nêu trên thì Chi cục Thuế quận Phú Nhuận gửi thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đề nghị cơ quan Công an dừng xuất cảnh đối với cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền phạt đồng thời lập bản đăng ký đối tượng tạm hoãn xuất cảnh theo mẫu CX/2004/03/TTNN (đính kèm) gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an có chức năng quản lý việc xuất nhập cảnh trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam, bao gồm xuất nhập cảnh theo đường hàng không, đường bộ, đường thủy, vì vậy đối với các hộ kinh doanh còn nợ tiền thuế có xuất cảnh bằng đường thủy thông qua các cảng đường sông, đường biển cũng chịu sự quản lý của Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

Thủ tục hồ sơ chuyển cho cơ quan công an đã được hướng dẫn chi tiết tại công văn số 18469/BTC-TCHQ ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

Cục thuế trả lời cho Chi cục Thuế quận Phú Nhuận biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- 24 CCT quận, huyện;
- Lưu VT, QLN

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thị Thu Hương

 

Ban hành kèm theo CV số 1183/BCA ngày 13 tháng 7 năm 2004 của Bộ Công an

Kính gửi:

 

ĐƠN VỊ
…………

Số: ………….

| MẬT |

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an;
- Công an tỉnh, thành phố: ……………..

 

BẢN ĐĂNG KÝ

đối tượng tạm hoãn xuất cảnh

 

Ảnh
4x6

01- Họ và tên (chữ in hoa): .............................................................................. 02- Nam/Nữ……

Các tên khác (nếu có) ..............................................................................................................

03- Ngày tháng năm sinh □□ □□ □□□□

04- Quốc tịch hiện nay:.............................................................................................................

05- Số chứng minh nhân dân: …………………………..; Số hộ chiếu: ...........................................

06- Quê quán:..........................................................................................................................

07- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................................

08- Nơi ở hiện nay...................................................................................................................

09- Nghề nghiệp.......................................................................................................................

10- Nơi làm việc.......................................................................................................................

11- Họ và tên bố ……………………………….. mẹ........................................................................

(Họ và tên vợ hoặc chồng).........................................................................................................

12- Lý do tạm hoãn xuất cảnh...................................................................................................

...............................................................................................................................................

Số TT

Các tài liệu làm căn cứ

Cấp xử lý

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh: ………… (từ ngày ……….đến ngày……………)

14- Khi cần báo tin cho đơn vị:..................................................................................................

- Địa chỉ:..................................................................................................................................

- Điện thoại:.............................................................................................................................

 

 

Ngày … tháng … năm …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (1)
(họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) là Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, Tòa án, Viện Kiểm sát, Cơ quan thi hành án.

Mục 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12 là yếu tố bắt buộc phải có

Ảnh đối tượng chụp chính diện, mới, rõ nét để nhận dạng mặt người được chính xác.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2483/CT-QLN áp dụng biện pháp dừng xuất cảnh đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.405
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162