Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2477/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2477/TCT-TNCN
V/v xác định Khoản phụ cấp khi tính thuế TNCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Trung tâm Pháp Y tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 138/TTPY ngày 21/6/2010 của Trung tâm Pháp Y tỉnh Đồng Nai về việc xác định Khoản phụ cấp được trừ khi tính thuế TNCN.

Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại tiết a, Điểm 2.2.3, Khoản 2, Mục II, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính quy định các Khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công bao gồm:

"Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm."

- Tại Khoản 3, Điều I Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính quy định:

"Đối với những lĩnh vực công tác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp,… thì các Khoản phụ cấp, trợ cấp,… này không tính vào thu nhập chịu thuế."

- Căn cứ Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV của liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp cá nhân là giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự,… nhận phụ cấp về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo đúng quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp thì Khoản phụ cấp này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp cá nhân nhận phụ cấp vượt mức quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp thì Khoản phụ cấp vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Tổng cục Thuế thông báo để Trung tâm Pháp Y tỉnh Đồng Nai được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện VP TCT tại TP.HCM;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2477/TCT-TNCN ngày 09/07/2010 xác định khoản phụ cấp khi tính thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.083

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!