Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2474/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải toả cưỡng chế và phạt chậm nộp thuế

Số hiệu: 2474/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2474/TCHQ-KTTT
V/v :Giải toả cưỡng chế và phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên và Cung Ứng Nhân Lực Quốc Tế
(Số 358, Đường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 176/CUNL-TM ngày 17/4/2007 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên và cung ứng nhân lực quốc tế đề nghị xem xét giải toả cưỡng chế thuế và phạt chậm nộp thuế này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc xử lý thuế, giải toả cưỡng chế nhập khẩu hàng hoá và phạt chậm nộp thuế theo kiến nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 1899/TCHQ-KTTT ngày 04/04/2007 trả lời Công ty. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng nội dung công văn số 1899/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nhà nước một thành viên và cung ứng nhân lực quốc tế biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT , Vụ KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2474/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải toả cưỡng chế và phạt chậm nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.858
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234