Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2471/TCT-KK về việc hóa đơn thuế giá trị gia tăng kê khai chậm do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2471/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2471/TCT-KK
V/v hóa đơn thuế GTGT kê khai chậm

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
- Tổng công ty Sông Đà

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2451/CT-KTT ngày 3/6/2009 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và công văn số 629 TCT/TCKT ngày 8/6/2009 của Tổng công ty Sông Đà về việc hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) kê khai chậm quá 3 tháng của Ban Điều hành Dự án thủy điện Xêcamản 3. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại Điểm 1.2.c.5 Mục III Phần B Thông tư số 32/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Trường hợp hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời Điểm kê khai của tháng phát sinh”.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có công văn số 7740/BTC-TCT ngày 3/7/2008 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn xử lý việc hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT kê khai chậm quá 3 tháng. Theo hướng dẫn tại công văn này thì “các hóa đơn GTGT và chứng từ nộp thuế GTGT kê khai chậm quá 3 tháng không được kê khai khấu trừ số thuế GTGT này vào số thuế GTGT phải nộp. Số thuế GTGT không được khấu trừ do kê khai chậm quá 3 tháng doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Trường hợp Ban Điều hành Dự án thủy điện Xêcamản 3 có hóa đơn thuế GTGT kê khai chậm quá 3 tháng thì số thuế GTGT này đơn vị không được khấu trừ mà được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá tài sản cố định nếu đảm bảo đúng theo các quy định về hóa đơn, chứng từ. Các hóa đơn, chứng từ phát sinh từ ngày 01/01/2009 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và Tổng công ty Sông Đà được biết. Đề nghị Cục Thuế kiểm tra cụ thể để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng chế độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Điều hành Dự án thủy điện Xêcamản 3;
- Các Ban PC, CS;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG   
Phạm Văn Huyến  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2471/TCT-KK về việc hóa đơn thuế giá trị gia tăng kê khai chậm do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.147

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35