Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 243/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Ưu đãi thuế TNDN

Số hiệu: 243/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 243/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ

Trả lời công văn số 222 CV/CtyIn.06 ngày 06/11/2006 của Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 Mục I Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn về điều kiện về số lượng lao động để được hưởng ưu đãi thuế TNDN như sau: "Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm và có sử dụng số lao động bình quân trong năm (gọi tắt là sử dụng nhiều lao động) ít nhất là:

- Ở địa bàn khác: 50 người".

Tiết 1.2 Điểm 1 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A hoặc sử dụng nhiều lao động".

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ là doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa; hoạt động trong lĩnh vực in sách báo, không thuộc Danh mục A "Ngành nghề, lĩnh vực được ưu đãi đầu tư" ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003; có trụ sở ở thành phố Cần Thơ - tỉnh Cần Thơ (cũ), không thuộc địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục B hoặc Danh mục C ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP , không thuộc đô thị loại đặc biệt và loại 1; nếu Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ đáp ứng được điều kiện sử dụng lao động trên 50 người thì được miễn thuế TNDN 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo. Công ty không được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN theo hướng dẫn tại Mục II Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế tỉnh Cần Thơ để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Cần Thơ;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 243/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Ưu đãi thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.492
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40